Arbejdsdag, 6. oktober 2021

Banerne og udendørsarealerne blev klargjort til vinter, haglskåle blev opsamlet på flugtskydningsbanerne, træer og buske på banerne blev beskåret, betalingsanlæg på andebanen blev installeret og Møller ryddede op i rummet på riffelbanen. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes