Jagtarealer i Ribemarsken

Ribe Jagtforening råder over nogle rigtig gode jagtarealer i engene primært omkring Ribe Kammersluse. Til 2021 sæsonen har vi fået rådighed over yderligere 25 hektar nord for Kammerslusen. 

Salg af engkort til vore lejede arealer starter torsdag den 15. juli 2021 på flugtskydningsbanen, Skydebanevej 4, 6760 Ribe. Kortsalget starter fra kl. 18.00 og vi sælger kort til og med torsdag  den 26. august. Derefter hos Henry Bruun efter aftale.

For jagt og regulering gælder følgende:

Der må kun jages med haglgevær. 

Der må jages hvad jagtloven tillader - dog undtagen råvildt. 

Priserne er som følger.:

Pris pr. kort kr. 1000.00, m/gæst kr. 1500.00

Ikke medlem af Ribe jagtforeningen kr. 1150.00, m/ gæst kr. 1650.00

Ved spørgsmål kontakt Henry på tlf. 23 47 47 71.

Kort i stor - klik her

Arealoversigt vest for Ribe


© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes