Jagtarealer i Ribemarsken

Ribe Jagtforening råder over nogle rigtig gode jagtarealer i engene primært omkring Ribe Kammersluse. 

Salg af engkort til vore lejede arealer starter torsdag den 28. juli 2022 på flugtskydningsbanen, Skydebanevej 4, 6760 Ribe. Kortsalget starter fra kl. 18.00 og vi sælger kort til og med torsdag  den 25. august. Derefter hos Henry Bruun efter aftale.

For jagt og regulering gælder følgende:

Der må kun jages med haglgevær. 

Der må jages hvad jagtloven tillader - dog undtagen råvildt. 

Priserne er som følger.:

Pris pr. kort kr. 1000.00, m/gæst kr. 1500.00

Ikke medlem af Ribe jagtforeningen kr. 1150.00, m/ gæst kr. 1650.00

Ved spørgsmål kontakt Henry på tlf. 23 47 47 71.

Kort i stor - klik her

Mere info om årets engkort

Arealoversigt vest for Ribe


© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes